Dezavantajlı Çocuklar

Dezavantajlı Çocuklar:

Bu kitapta dezavantajlı durumdaki çocukları tanıma ve destek sağlama amacıyla yapılabilecek çalışmalar derlenmiştir. Multidisipliner bir ekip çalışmasıyla, farklı bilim alanlarının bakış açıları birleştirilmiştir. Tüm bölümlerde zor koşullarda yaşayan çocuklar farklı yönlerden değerlendirilmiş; her konuyla ilgili vaka analizleri yapılarak sosyal yaşantımızda dezavantajlı durumdaki çocukların varlığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Sunulan bilgilerle sağlık ve sosyal bilimleri kapsayan tüm alanlara akademik kaynak oluşturma amacı güdülmüştür. Çocukları merkeze alan tüm bilim alanlarında öğrenim görenlerin ve çalışanların faydalanabilecekleri bir eserdir.  

 

Kitabın Künyesi: Yalçın Hatice (2021), Dezavantajlı Çocuklar, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları, Konya

Son Eklenen Kitaplar: